Iz medija
 
Opširnije
 
Opširnije
 
Opširnije

 
Opširnije

Primorsko-goranski savez – ogranak Jelenje
Ciottina ulica 19
51000 Rijeka

E-mail: nasejelenje@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/nasejelenje
Web: www.nasejelenje.com

OIB: 41495097026
MB: 03594173