Nadamo se da dugovi Radetićevih ipak neće stići na naplatu – HEP je samo jedan u nizu problema…

Dok su svi šutjeli i kontinuirano radili na tome da zaštite svoju lokalnu zajednicu Radetić je, bez odobrenja Općinskog vijeća, priznao dug prema HEP-u. Samo 6 godina nakon stiglo milijun kuna na naplatu...

Dana, 11. rujna 2020. godine stigla je presuda Trgovačkog suda u Rijeci u vezi dugogodišnjeg suđenja koje se  zahuktalo u mandatu Ervina Radetića koji se pokazao kao nedorastao funkciji koju je obnašao. To se najbolje vidi iz  slučaja Radetići-HEP. Naime, sud je registrirao i činjenicu da je Radetić 2014. godine svojim potpisom zapisnika jednog od sastanka održanog na ovu temu u proljeće 2014. godine nedvojbeno priznao utuženi dug, slijedom čega se zastara prekinula i počela teći iznova, navodi Novi list.

Iznos od oko 18 500 kuna mjesečno naplaćivao se HEP-u prema riješenju Primorsko-goranske županije, odnosno njezina Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Za naš portal tražili smo dodatno objašnjenje sadašnjeg načelnika Roberta Marčelje. Žalba je već napisana i uskoro će biti predana što svakako odgađa naplatu dok se sudski spor ne okonča do kraja.

– Napominjem da su Općina Fužine i Lokve bile u istoj situaciji i uspjele su sa svojim pravnim timom zaštiti interese Općina, a time i mještana te je novac uložen u komunalnu infrastrukturu, a time i poboljšanje standarda navedenih jedinica. Presuda je prvostupanjska i mi smo već napisali žalbu i ovog tjedna šaljemo istu na drugostupanjsko suđenje. Najvažnije u samoj presudi je zapisnik sa sastanka održanog 15.04.2014. godine na kojem Ervin Radetić navodno priznaje dug, jasno i nedvosmisleno na nekom sastanku u HEP-u, a sud ga je u prvostupanjskoj presudi uzeo kao dokaz. Kako se radi o iznosu većem od 970 tisuća kuna tadašnji načelnik Radetić nije imao mandat raspolaganja tolikim iznosom bez suglasnosti Općinskog vijeća. Međutim, on se oglušio i na sebi svojstven način, sa svojim pravnim timom priznaje dug za komunalnu naknadu, po Rješenju. Umjesto da postupi kao ostale jedinice lokalne uprave koji su na pozitivan način riješili svoj slučaj. Uložili smo dodatne napore te se nadamo pozitivnom rješenju i da dugovi Radetićevih ipak neće stići na naplatu. HEP je samo jedan u nizu problema koji smo naslijedili. Na nama je da obranimo Općinski proračun, kazao je Marčelja.

Podsjetimo, Nova snaga Jelenja je stigla na vlast sredinom 2017. godine i zatekla potpuni kaos u financijama. Od Autotroleja čiji je dug iznosio milijun kuna, sudski spor protiv JVP-a grada Rijeke, Planinarskog društva Obruč, otvoreni spor s bivšom direktoricom KD Jelen, kao i pozamašna pozajmica od 600 tisuća kuna KD Jelenu. Također zbog neizvršavanjea obveza vezano uz selektivno odvajanje odnosno uvođenja mobilnog reciklažnog dvorišta otpada prijetila je kazna. Također, otvoren je i sudski postupak protiv Vande Radetić-Tomić vezan uz 105 tisuća kuna. Naime, brat Ervin sestri je dodijelio posao lokalnog novinara. Naravno, da su bili u sukobu interesa, potvrdilo je to i Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa.

Želim naglasiti da smo gotovo sve sporove našim trudom, zalaganjem te angažmanom pozitivno priveli kraju. Sudska presuda koja je stigla sredinom rujna neće nas obeshrabriti i vjerujem da ćemo i to pozitivno riješiti u narednom periodu.

Bivši načelnik Ervin Radetić 2014. priznao je dug, a već 2016. godine nedugo nakon što mu je u blagajni ostalo samo 27 tisuća kuna dao je ostavku i uputio se na kruzer za Ameriku. O čemu su pisali svi mediji u Republici Hrvatskoj.

Trgovački sud u Rijeci donio je presudu prema kojoj bi Općina Jelenje HEP Proizvodnji trebala isplatiti nešto više od milijun kuna na račun (pre)plaćene komunalne naknade, od čega se 612.000 kuna odnosi na glavnicu dok ostatak čine zakonske zatezne kamate koje, prema odluci suda, počnju teći od prosinca 2012. godine tako da se u u ovom trenutku, prema izračunima, penju na 418.000 kuna. Prvostupanjski je to epilog trakavice koja se između ove grobničke općine i javnog poduzeća oko obračuna komunalne naknade za akumulacijsko jezero Valići provlači već cijelo jedno desetljeće. U sličnim su situacijama bile i općine Fužine i Lokve, prema kojima su iz HEP-grupe također išli s tužbenim zahtjevima zbog spornih rješenja, odnosno načina obračuna komunalne naknade, no u njihovim su slučajevima HEPove tužbe odbijene zbog zastare.

U Općini Fužine takvu su pravomoćnu odluku suda dobili prije nekoliko mjeseci, doznajemo od tamošnjeg načelnika Davida Bregovca dok je u sporu s Općinom Lokve, podsjetio je načelnik Toni Štimac, tužba HEP-a pravomoćno odbijena još prije nekoliko godina.

Skip to content