Jelenje propustilo uzeti dio kolača od 345 milijuna kuna iz EU fondova

Dobre vijesti stižu iz Europe! Urbana aglomeracija Rijeka odabrana je na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova za izbor područja, koja mogu koristiti mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja u Hrvatskoj. Na raspolaganju je ukupno 345 milijuna eura iz Europe, koje će moći koristiti jedinice lokalnih samouprava: gradovi Kastav, Kraljevica, Opatija, te općine Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga i Viškovo.

“Zahvaljujući” lokalnim vlastima, Općinu Jelenje nema ni na mapi. Razlog leži u činjenici, da je u više navrata zatraženo očitovanje Općinskog vijeća Jelenje i uvijek je većina predvođena načelnikom Ervinom Radetićem svjesno odbila novac iz EU fondova za projekte u općini Jelenje.

– Neće Rijeka odlučivati o našoj sudbini, kao nekad – neuko je tada izjavio načelnik Ervin Radetić.

Prema svemu viđenome, mi nismo jedinica lokalne samouprave koja može samostalno od početka do kraja odraditi kapitalne projekte bez pomoći drugih subjekata.

Tvrdoglavost i ne inteligencija načelnika presudila je mještanima općine Jelenje. Kvalitetniji život i viši standard postat će samo misaona činjenica do 2023. godine, do kada nije moguć ulazak u Urbanu aglomeraciju Rijeka.

Umjesto da su oko sebe okupili aktivan tim ljudi iz okoline koji bi neprestano provodili projekte interesantne za naše područje (nalazimo se u vodozaštitnoj zoni, pa samim time smo ograničeni) i time smanjili pritisak zaposlenika naše Općine koji se prvi puta susreću s takvim izazovima.

Jelenje propustilo uzeti dio kolača od 345 milijuna kuna iz EU fondova

Novi list, 6. listopad 2016. – Korištenje europskog financiranja

Jedinstveni upravni odjel u našoj Općini nema kapacitet donijeti pouku o pravnom lijeku na rješenje koje ono donosi, a kamoli provoditi natječaj za EU fondove gdje zbog jednog slova cijeli natječaj postaje sporan.

Sav šlamperaj stručnih službi na čelu s načelnikom Ervinom Radetićem vidljiv je u dopisu koji je proslijeđen vijećnicima dana 2. listopada 2016. godine i potrebe za sazivanjem telefonske sjednice zbog žurnosti za javljanje na natječaj. Općinsko vijeće zasjeda kvartalno, zadnja radna sjednica bila je 14. rujna 2016. godine. Na toj sjednici niti jednom riječju nije spomenut projekt vodovodnog ogranka Jelenje-Linčetovo kandidiranog na natječaj za dodjelu sredstava iz EU fondova u režiji KD VIK d.o.o. – Rijeka.

Zaključujemo da načelnik Općine Jelenje zajedno sa svojim stručnim timom nema organizacije sposobnosti da odrade već dogovorene projekte, a kamoli nešto samostalno. Nadalje, do današnjeg dana vijećnici nisu dobili niti jedan dokument vezan za osnivanje novog komunalnog društva, iako već jedno postoji, no bez obzira na to većina Radetićevih vijećnika glasala je za, bez da je vidjela ijedan papir. Nastavak zaključite sami…

Smatrate li da su načelnik Ervin Radetić i njegova sestra Vanda Radetić Tomić u sukobu interesa?

  • Da (72%, 297 glasača)
  • Ne (28%, 117 glasača)

Ukupno glasača: 414

Jelenje propustilo uzeti dio kolača od 345 milijuna kuna iz EU fondova Loading ...

Naše Jelenje pratite putem aplikacije za Android i društvene mreže Facebook.

Skip to content