Enormni računi građana za komunalnu naknadu!

Mještani Općine Jelenje javili su nam kako je prije nekoliko dana na njihove kućne adrese stigla preporučena pošiljka naslovljena kao Rješenje Jedinstvenog upravnog odjela o obvezi plaćanja komunalne naknade, počevši od 01.01.2016. godine.

– Neugodno smo iznenađeni povišenim računima za komunalnu naknadu. Iznos je sada duplo veći, a izračunata je površina na temelju podataka Geo projekta iz Opatije, koji su unazad godinu dana provodili geodetsku izmjeru na terenu kako bi došli do stvarnog stanja izgrađenosti građevinskog objekata, koji se koristi isključivo za stanovanje na području naše Općine – javljaju nam mještani koji ovim putem žele ostati anonimni.

Obavještavamo mještane Općine Jelenje da se komunalna naknada plaća isključivo za stambeni i garažni prostor. Isključene su površine podruma, tavana, stepeništa, balkona i gospodarskih objekata (štale, sjenici).

Od pouzdanog izvora iz Općine Jelenje neslužbeno se došlo do saznanja da zbog dugovanja Općine prema Geoprojekt d.d. Opatija isti do danas nisu dostavili prema Općini kompletne podatke, koji bi uključivali i etažnost stambenih objekata, pa je Općina Jelenje na teren poslala svoje djelatnike i “vanjske suradnike” da izvrše fotografiranje objekata kako bi se utvrdila etažnost istih radi obračuna komunalne naknade.

Prema informacijama koje su nam dostavili mještani navodimo nekolicinu primjera:

1. U obračun ukupne površine stambenog prostora za izračun godišnje komunalne naknade ubrajana je površina etaže koja se koristi kao tavan, ne koristi se za stanovanje. Površina tavanskog prostora mora biti izuzeta iz obračuna komunalne naknade. Komunalna naknada u tom je slučaju duplo veća i protivna zakonu.

2. Kuća koja je u naravi prizemnica, u izračun ukupne površine Općina Jelenje pribrojila je i susjedovu etažu kao da se radi o obiteljskoj kući P+1 na prizemnicu. Uvidom u “bazu fotografija” vidljivo je da je za obveznika komunalne naknade fotografirana i susjedna kuća kako bi se namjerno došlo do većeg računa.

Prekršeni su rokovi plaćanja prema važećoj odluci. Prema odredbama odluke prva rata trebala je biti dostavljena i plaćena do 31. 05. 2016. godine dok su iste građanima dostavljene u srpnju s rokom plaćanja do 31. 08. 2016. godine.

Postavljamo pitanje kako je moguće da se za jedan te isti stambeni prostor naplaćuju dva obveznika komunalne naknade?

Kako smo prethodno izvještavali, proračunska sredstva znatno su smanjena, i načelnik Ervin Radetić došao je do “genijalne ideje” kako doskočiti nestašici novaca u općinskoj blagajni, a sve na teret mještana Općine Jelenje.

Skip to content