Općina Jelenje zlorabi osobne podatke mještana

S time u vezi navodimo kako osobni podaci sukladno članku 6. citiranog Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12 – pročišćeni tekst) moraju obrađivati pošteno i zakonito, što znači da je za njihovu obradu potreban pravni temelj i zakonita svrha. Pravni temelj za obradu osobnih podataka propisan je u članku 7. citiranog Zakona, sukladno kojem se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati isključivo uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, u slučajevima određenim zakonom.

– Općina Jelenje u više navrata napravila je ozbiljne propuste s aspekta zaštite osobnih podataka jer ne anonimizira osobne podatke mještana kod svih upita, prepiski i zahtjeva budući da se osobni podaci mještana dostavljaju različitim neovlaštenim trećim osobama putem e-maila za što svakako ne postoji zakonita (opravdana) svrha kao niti pravni temelj za činjenje dostupnih podataka mještana većem broju primatelja – navode iz Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Općina Jelenje zlorabi osobne podatke mještana

Dopis Agencije za zaštitu osobnih podataka Općini Jelenje vezan uz zloupotrebu podataka mještana. Dopis upućen 17. kolovoza 2016. godine na adresu Općine Jelenje, a zaprimljen od strane Općine 19. kolovoza 2016. godine.

Treba kazati i to da Općina Jelenje ne primjenjuje Zakon o zaštiti osobnih podataka te ne provodi tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka. Zaposlenici Općine Jelenje u tu svrhu nisu niti educirani.

Radi očajnih rezultata i nalaza krovne organizacije za zaštitu osobnih podataka obavještavamo mještane da ubuduće pripaze koje podatke daju službama u Općini Jelenje jer oni postaju javno vidljivi neovlaštenim trećim osobama i mogućnosti njihove zloupotrebe su ogromne.

Skip to content