Povjerenstvo odlučilo: dr. Ervin Radetić kriv u slučaju Jelenskih novina, ugovori Vande Radetić Tomić sa Općinom Jelenje su ništetni

Navedeni sudionici propustili su obavijestiti Povjerenstvo o stupanju Općine Jelenje u poslovni odnos s poslovnim subjektom PRDESIGN, obrt za odnose s javnošću u vlasništvu sestre dužnosnika koji se odnosi za izradu glasila Općine Jelenje za 2016.g. i prvu polovicu 2017. g. Shodno tome, Ervin Radetić, općinski načelnik Općine Jelenje, počinio je povredu članka 18. stavka 1. ZSSI-a.

Prema javno dostupnim podacima ugovorni iznos za period od 08.02.16 – 01.06.2017. iznosio je 105.000,00 kn. Za navedeni iznos oštećen je općinski proračun jer kako navodi povjerenstvo u svojoj odluci, navedeni ugovor je ništetan.

Dužnosniku Ervinu Radetiću izrečena je sankcija iz članka 42. stavka 1. podstavka 2. ZSSI-a, obustava isplate dijela neto mjesečne plaće u ukupnom iznosu od 4.000,00 kuna koja će trajati 4 mjeseca te će se izvršiti u 4 jednaka uzastopna mjesečna obroka, svaki u pojedinačnom iznosu od 1.000,00 kn.

Povjerenstvo odlučilo: dr. Ervin Radetić kriv u slučaju Jelenskih novina, ugovori Vande Radetić Tomić sa Općinom Jelenje su ništetni

PGS Jelenje u više je navrata upozoravalo na nepravilnosti i sukob interesa između brata i sestre Ervina Radetića i Vande Radetić Tomić.

Pravni akti koji su sklopljeni, odnosno doneseni bez prethodne obavijesti Povjerenstvu su ništetni. Povjerenstvo je u navedenom slučaju bez odgađanja dužno dostaviti predmet nadležnom državnom odvjetništvu na daljnje postupanje radi utvrđivanja ništetnosti pravnog posla, odnosno pravnog akta – navodi Povjerenstvo u svojoj odluci od 17. veljače 2017. godine.

Portal Naše Jelenje, kao i uvijek, izvještavalo je širu javnost o nepravilnostima u radu općinske uprave, netransparentnosti sustava jer ne treba zaboraviti da se opetovano pokazalo da pravna služba u Općini Jelenje nije dorasla zadatku koji joj je povjeren. Naime, pročelnica po struci pravnica, koja vodi Jedinstveni upravni odjel gospođa Gordana Tomas je aktivno sudjelovala u nezakonitim radnjama pa je Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa donijelo jedinu moguću odluku.

Smatramo da će Povjerenik Vlade Republike Hrvatske gospodin Zdenko Holenko ispraviti navedene nepravilnosti koje su izrečene u rješenju. Za pretpostaviti je da će Vanda Radetić Tomić, morati vratiti sav iznos u općinski proračun.

Kompletnu odluku Povjerenstva pročitajte u nastavku: https://www.sukobinteresa.hr/hr/odluke/ervin-radetic-p-27616-0

 

 

Skip to content