Skrivena blaga: grobnički sir i palenta kompirica

Na grobničkom siru i palenti kompirici odgojile su se generacije naših predaka, a to se ne smije zaboraviti. Primorsko-goranski savez u planu za sljedeće mandatno razdoblje ima revitalizaciju proizvodnje tih autohtonih grobničkih poslastica. Investiranjem i zapošljavanjem u proizvodnji te uključivanjem palente i sira u svakodnevni život naših mještana želja je pokrenuti novi ciklus u gospodarskoj i poljoprivrednoj sferi života naše Općine.

– Palenta kompirica i grobnički sir sastavni su dio vrijednost iz naših života. Ponovnim proširivanjem proizvodnje želimo poticati naše poljoprivrednike, ali i gospodarstvenike na rad i ulaganje. Također, palentu kompiricu i grobnički sir treba brendirati i na taj način učiniti našim izvornim proizvodima. Uz širinu distribucije, Općina Jelenje tako će dodatno dobiti na prepoznatljivosti – naglasio je Marčelja.

Zdrava sredina, kakva Općina Jelenje želi postati, uključit će priču oko palente i sira u program Martinovog sela kao eko-sela, mjesta u kojem se proizvode zdrave namirnice.

Skip to content