Komunalno društvo Jelen uništava vodozaštitu zonu

Djelatnici Komunalnog društva u 100% vlasništvu Općine Jelenje, a po nalogu načelnika Ervina Radetića istovarili su u više navrata krupni otpad na području Zahuma (blizina Betinog dolca). Odgovoran i ekološki osviješten mještanin poslao nam je nekolicinu fotografija, koje zorno prikazuju nemar načelnika Općine Jelenje prema prirodi. U blizini tog mjesta trebalo bi niknuti novo reciklažno dvorište koje je također predviđeno Planom gospodarenja otpadom, međutim, načelnik je na sebi svojstven način preduhitrio vlastitu odluku pa je već prije šest mjeseci krenuo s odlaganjem krupnog otpada.

Komunalno društvo Jelen uništava vodozaštitu zonu

Djelatnici Komunalnog društva Jelen 11.12.2015. godine u 14:03 sati u više su navrata istovarili glomazni otpad na područje II. vodozaštitne zone. Na slici prikazano vozilo registarskih oznaka RI 590-NI u vlasništu KD Jelen.

Poznato je da je na tom mjestu sportsko rekreativna zona, automotodrom Grobnik, sportski aerodrom i mnogi iznajmljivači privatnog smještaja koji žive od djelatnosti turizma. Kakvu sliku šaljemo kad nam Komunalno društvo Jelen, koje je osnovano s ciljem prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog i krupnog otpada isti odlaže na rubnom djelu Općine Jelenje.

Komunalno društvo Jelen uništava vodozaštitu zonu

Smeće “mami” poglede turistima i posjetiteljima Automotodroma Grobnik. Općina Jelenje sama zagađuje vlastiti prostor.

Naša Općina nema službenog komunalnog redara već više od tri godine koji bi trebao sprječavati te nemile događaje te su posljedice više nego vidljive. Općina Jelenje zapuštenija je nego ikad, a svakim danom niču novi ilegalni deponiji krupnog otpada.

Komunalno društvo Jelen uništava vodozaštitu zonu

Kamion KD Jelen pun krupnog otpada. Mještani zabilježili neviđeni eko incident.

Mjesto odlaganja krupnog otpada nalazi se u drugoj vodozaštitnoj zoni koja bi se trebala posebno štiti, kako se ne bi ugrozio filter pitke vode za stanovništvo cijele regije.

Komunalno društvo Jelen uništava vodozaštitu zonu

Djelatnici KD Jelen zaštitnim rukavicama izvlače glomazni otpad iz kamiona i odlažu isti za to ne predviđeno mjesto.

Komunalno društvo Jelen uništava vodozaštitu zonu

11.12.2015. u 14:07 sati završila “akcija” po nalogu načelnika Ervina Radetića.

Srećom po naše mještane policijsko vozilo PU PGŽ Rijeka nakon toga zaustavilo je komunalno vozilo sa slike. Vidjevši mnoge nepravilnosti na očigled, poslano je na izvanredni tehnički pregled, gdje je ustanovljeno da vozilo nije tehnički ispravno pa su mu oduzete registarske tablice do otklanjanja identificiranih kvarova. Vozilo je šlep službom dovezeno do mehaničarske radionice, međutim, tu nastaje novi problem. Načelnik Ervin Radetić ne želi podmiriti novonastale troškove vezane za imenovano vozilo.

Moguće je da nastane još jedan u nizu sudskih sporova, iako je sve jasno. Vozilo je tehnički bilo neispravno i obavljalo nelegalne radnje. Otvaraju se neka nova “otvorena pitanja”:

  1. Koje prijevozno sredstvo sada koristi Komunalno društvo u obavljanju osnovne djelatnosti?
  2. Koju poruku šalje načelnik mještanima ne plaćajući račune u redovitom roku dospijeća?
  3. Tko će platiti ležarinu i kaznu od policije za predmetno vozilo?
  4. Tko će otkloniti otpad koje je istovarilo KD Jelen?
Skip to content