Marčelja: Sve najavljeno u kampanji polako ali sigurno se ostvaruje

Ovaj tjedan, u prostorijama PGS-a u Rijeci održala se tiskovna konferencija, a tom se prigodom načelnik Općine Jelenje Robert Marčelja osvrnuo na projekte pokrenute zajedno sa Primorsko-goranskom županijom. Radi se o kapitalnom projektu dogradnje Osnovne škole u Dražicama i razvoju brzog interneta za sve mještane putem optičke mreže na projektu E-Županija.

– Milijunski iznosi će se u narednom razdoblju utrošiti, a sve u svrhu povećanja kvalitete života naših mještana, prije svega , u kvaliteti obrazovanja kao i dostupnosti optike koja će omogućiti brzinu interneta na svjetskom nivou jer mi se nalazimo na ruralnom području, a tim će se projektom otvoriti nove mogućnosti u poduzetništvu i poslovnim idejama, kao i brži protok informacija i svakodnevno korištenje interneta, s naglaskom na mlađu populaciju – kazao je Marčelja.Projekt dogradnje osnovne škole Jelenje-Dražice s pripadajućom sportskom dvoranom i vanjskim igralištem krucijalni je investicijski projekt u Općini Jelenje, za koji je već ishođena i građevinska dozvola. Radovi na dogradnji će započeti u narednoj godini, a u potpunosti se planiraju dovršiti u tri godine. Škola svojim budućim kapacitetom i uvjetima zadovoljava najmodernije pedagoške standarde, a sportska dvorana i vanjsko igralište omogućit će razvoj djece, rekreativaca te sportskih i drugih udruga na području Općine Jelenje. Završetkom projekta svi učenici OŠ pohađali bi nastavu u jednoj smjeni. Planira se da će dogradnja škole stajati 25 milijuna kuna, od čega PGŽ sudjeluje sa 60% a Općina Jelenje s 40% kroz tri proračunske godine.

– Protekli tjedan, potpisali smo sporazum o provedbi i ugradnji optike na području Općine Jelenje. U iduće tri godine gotovo 1900 adresa odnosno kućanstva dobiti će mogućnost priključka na optiku, odnosno zavidnu brzinu interneta prema svjetskim standardima. Dodatnim povlačenjem iz nacionalnih financijskih sredstava planirano je u potpunosti pokriti sve stambene objekte do prosinca 2020 godine za područje Općine Jelenje – istaknuo je Marčelja.

Bez zajedničkih projekata s PGŽ naša lokalna samouprava ne bi mogla realizirati značajne kapitalne investicije.

Prije našeg dolaska odnosi sa Županijom i ostalim institucijama bili su svedeni na osnovnu komunikaciju i nije bilo investicija. Sada su stvari znatno uređenije i investicijski ciklus koji smo pokrenuli u našoj sredini ima svoj početak i zatvorenu financijsku konstrukciju. Povukao bih paralelu s projektom Aglomeracije Rijeka u kojemu Općina Jelenje ne sudjeluje, a sve zbog nesnalaženja bivšeg načelnika i tadašnjeg Općinskog vijeća koje je u dva navrata odbilo ulazak i napravilo nemjerljivu štetu. Mi sada tu štetu sada svakako pokušavamo ispraviti – zaključio je Marčelja.

Skip to content