Općina Jelenje nije dio Urbane aglomeracije Rijeka

Dana 24. rujna 2015. godine na stranicama Novog lista stoji naslov: Neće, pa neće! Odlukom Općinskog vijeća, a na nagovor načelnika Ervina Radetića, Vijeće ponovo donosi negativnu odluku o pristupanju urbanoj aglomeraciji Rijeka. Ovom odlukom “zaključana” su sva vrata za nove investicije i poboljšanje životnog standarda mještana Općine Jelenje. Neki budući ulazak u tu urbanu aglomeraciju bit će gotovo nemoguć, a razlog su projekti koji su već u podmakloj fazi. Ostali gradovi i općine koji su pristupili urbanoj aglomeraciji, s druge strane neće za neko vrijeme otvarati nove projekte. Time je počinjena nemjerljiva šteta Općini Jelenje i njenim mještanima.

Općina Jelenje nije dio Urbane aglomeracije Rijeka

Vjiećnici Nezavisne liste Ervina Radetića i HDZ-a Jelenje odbili Urbanu aglomeraciju

Nekoliko je puta općinsko vijeće pregovaralo i glasovalo oko ulaska Jelenja u urbanu aglomeraciju Rijeka. Morala je jednoj sjednici prisustvovati i Nataša Zrilić, savjetnica riječkog gradonačelnika za razvoj, all i to je bilo nedovoljno da se projekt pomakne s mrtve točke. Obrazloženje predsjednika općinskog Vijeća Nikice Maravića kako se o toj temi može raspravljati i na jednoj od sljedećih sjednica posebno je zanimljivo.

Iako su vijećnici PGS-a i SDP-a bili za ulazak u Urbanu aglomeraciju Rijeka uz isticanje pozitivnih strana sudjelovanja, Maravić je rekao kako mu smeta da o svemu odlučuje Grad Rijeka uz prethodno pitanje: “Kako Grad Rijeka zna što Jelenju treba”?

– Kao načelnik bio sam na mnogim koordinacijama gradonačelnika i načelnika i svaki smo put vidjeli kako nema master plana niti za  bilo koji projekt. Što se tiče ovog projekta, neke su stvari nedorečene. Ja sam za napredak, ali mi se ovo ne čini napretkom, barem ne na način na koji ga ja vidim. Ne znamo niti koliko bi naša općina mogla dobiti sredstava, tko će donositi odluke o raspodjeli, koji će projekti biti prioritetni, kazao je Radetić.

Načelniku naše općine nažalost nije bilo jasno zašto bi ulazak u Urbanu aglomeraciju Rijeka donio niz pozitivnih stvari za njen razvoj. Za vjerovati je da je  negativnom rezultatu glasovanja presudilo neznanje i neinformiranost većine općinskih vijećnika, što bi moglo imati dalekosežne posljedice po strateški položaj općine.

Skip to content